Latvijas Vieglatlētikas savienības birojs, rekvizīti

Reģistrācijas numurs LV40008029019
Juridiskā adrese Augšiela 1, Rīga, LV – 1009, Latvija
Tālrunis +371 67311225
E-pasts lvs@lat-athletics.lv
Mājas lapa Latvijas Vieglatlētikas Savienība
Rekvizīti

Konts
SEB Banka
UNLALV2X
LV89UNLA0002200700380
Guntis Zālītis 
Dmitrijs Miļkevičs Genādijs Ļebedevs
guntis.zalitis@lat-athletics.lv
 dmitrijs.milkevics@lat-athletics.lv genadijs.lebedevs@lat-athletics.lv
Prezidents 
Izlases direktors
Sacensību komercdirektors
Ieva Bļusina Ilze Klindžāne Svetlana Šatohina
ieva.blusina@lat-athletics.lv ilze@lat-athletics.lv svetlana@lat-athletics.lv
Komunikācijas vadītāja
Biroja vadītāja
Grāmatvede